HUKUK BÜROSU

Adaletsizliği, adalet ile yıkmak gerekir.

Gandhi

Şekilcilik özgürlüğün ikiz kardeşi, keyfiliğin ise can düşmanıdır.

Jhering

İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır.

Victor Hugo


  

 Temel koşul bulunulan durum ya da varılan düzey ne olursa olsun, bunu yeterli kabul etmeyip onu daha ileri götürmek, iyileştirmek geliştirmektir. Hiç bir sistem kusursuz değildir. Dikkat edilmesi gereken sonuçlar değil süreçlerdir. Süreçler başarılı bir şekilde geliştirilirse mutlaka başarılı sonuçlar alınacaktır.